ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบางระจันวิทยา ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ณ ตำบลไม้ดัด อำเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการริเริ่มของ นายเพียรศักดิ์ นิสัยสุข ผู้แทนราษฎร จังหวัดสิงห์บุรีในสมัยนั้น ร่วมกับพระมหาเยื้อน กิติคุโณ (หลวงพ่อพระครูรัตนาธาร) เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม และมีนายริน ฉิมพาลี
เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้โรงน้ำร้อนในวัดม่วงชุมเป็นสถานที่เรียน และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
ด้วยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน เสร็จแล้วทำพิธีเปิดป้ายเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500

 
 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นครั้งแรก โดยอาคารหลังแรกเป็นตึกสองชั้น 10 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน 8 ห้อง อีก 2 ห้อง ใช้เป็นห้องครูใหญ่ และห้องธุรการ อาคารเรียนหลังแรกนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง 8 ปี โดยใช้เงินทั้งสิ้น 537,600 บาท สร้างเสร็จแล้วมีพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2508 มีนายสนั่น สุมิตร ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นเป็นประธาน

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบ โรงเรียนบางระจัน (ประถมปลาย) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน มีนายฉลอม ขวัญเมือง เป็นครูใหญ่ และได้รวมทรัพย์สินเป็นของโรงเรียน
บางระจันวิทยา เนื่องจากที่ตำบลสิงห์มีพื้นที่มากกว่าตำบลไม้ดัด

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนเคลื่อนที่ ณ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง

 
 ปีการศึกษา 2532 ได้ย้ายโรงเรียนที่ตำบลไม้ดัด และตำบลสิงห์ รวมกันเป็นแห่งเดียว จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ตำบลสิงห์ และได้รับงบประมาณ 4,310,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง แต่งบประมาณน้อย จึงตัดทอนอาคารเรียน เหลือเพียง 12 ห้อง

ปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง
รวม 16 ห้องเรียน

ปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง และหอถังประปา สูง 12 เมตร ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง

ปีงบประมาณ 2543 ได้งบประมาณสร้างอาคารอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง

 
 ปีงบประมาณ 2551 ได้งบประมาณสร้างอาคาร สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง

ปีงบประมาณ 2551 ได้งบประมาณสร้างอาคาร สพฐ 1 จำนวน 1 หลัง 15 ห้อง

      
 

 

 

Visitors: 212,828