หน้าแรก

 ประชาสัมพันธ์
     - กองทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา บัญชีเผื่อเรียก
     - กองทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา บัญชีฝากประจำ12เดือน
     - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลโรงอาหาร
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโรงอาหาร
     
ประกาศโรงเรียนบางระจันวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2562
     - ประกาศโรงเรียนบางระจันวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2561
     - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลโรงอาหาร
     - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     - ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชา อุตสาหกรรม
     - ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูผู้สอน เอกสังคมศึกษา
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา
     - รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาอุตสาหกรรม
     - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
     - รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา
     - การคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตน้ำดื่มของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
     - ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
 

  • ประเมิน สมศ. รอบ4 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )

  • วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้จัดพิธีมุทิตาจิต "สุขเกษียณ ๖๒" แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีคุณครูผู้เกษียณถึง ๔ ท่าน ได้แก่ ๑. คุณครูกัลยา ประสงค์เงิน ๒. คุณครูเรวัต เมืองคำ ๓. คุณครูกุสุมา มหาสวัสดิ์ ๔. คุณครูสุชาติ เพ็ชรนิล ในโอกาสนี้ โรงเรียนบางระจันวิทยา ขอให้คุณครูทั้ง ๔ ท่าน ประสบความสุข สวัสดิ์ พิพัฒน์ผล เจริญด้วยมงคล ตลอดไป

  • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้รับโอกาสจาก บริษัท โมบายแล็ป จำกัด เข้ามาบริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน โดยทางบริษัทมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน "โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ" #งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน โรงเรียนบางระจันวิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ติดตามภาพงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้ใน "อัลบัมภาพกิจกรรม" ทางด้านซ้ายมือ ขอขอบพระคุณ....
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
Visitors: 208,481