พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Visitors: 175,439