พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Visitors: 176,946