พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา

Visitors: 171,968