หน้าแรก

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online
      นายกอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน ช่วยเหลือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  • นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

  • ให้โอวาทกับนักเรียน

  • นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือติดตามภาพงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้ใน "อัลบัมภาพกิจกรรม" ทางด้านซ้ายมือ ขอขอบพระคุณ....

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Visitors: 178,878