หน้าแรก

ก้าวย่างอย่างมั่นคง  “ร.ร.บางระจันวิทยา” 

สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข ดีเด่น  เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

      นายกอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน ช่วยเหลือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  • นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

  • ให้โอวาทกับนักเรียน

  • นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

ติดตามภาพงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้ใน "อัลบัมภาพกิจกรรม" ทางด้านซ้ายมือ ขอขอบพระคุณ....

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Visitors: 179,856