หน้าแรก


  • วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้จัดพิธีมุทิตาจิต "สุขเกษียณ ๖๒" แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีคุณครูผู้เกษียณถึง ๔ ท่าน ได้แก่ ๑. คุณครูกัลยา ประสงค์เงิน ๒. คุณครูเรวัต เมืองคำ ๓. คุณครูกุสุมา มหาสวัสดิ์ ๔. คุณครูสุชาติ เพ็ชรนิล ในโอกาสนี้ โรงเรียนบางระจันวิทยา ขอให้คุณครูทั้ง ๔ ท่าน ประสบความสุข สวัสดิ์ พิพัฒน์ผล เจริญด้วยมงคล ตลอดไป

  • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้รับโอกาสจาก บริษัท โมบายแล็ป จำกัด เข้ามาบริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน โดยทางบริษัทมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน "โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ" #งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน โรงเรียนบางระจันวิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ติดตามภาพงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้ใน "อัลบัมภาพกิจกรรม" ทางด้านซ้ายมือ ขอขอบพระคุณ....
ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Visitors: 193,621