หน้าแรก

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
      นายกอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน ช่วยเหลือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  • นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

  • ให้โอวาทกับนักเรียน

  • นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

ติดตามภาพงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้ใน "อัลบัมภาพกิจกรรม" ทางด้านซ้ายมือ ขอขอบพระคุณ....
ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Visitors: 186,039